Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   19 Cap 50' 31.82"  Shravana  3  Moon 
 Moon (Mo)   21 Gem 21' 41.28"  Punarvasu  1  Jupiter 
 Mars (Ma)   16 Tau 34' 33.1"  Rohini  2  Moon 
 Mercury (Me)   25 Sag 11' 26.1"  P.shadha  4  Venus 
 Jupiter (Ju)   12 Pis 16' 57.35"  U.Bhadrapada  3  Saturn 
 Venus (Ve)   14 Aqu 34' 37.87"  Shatabhisha  3  Rahu 
 Saturn (Sa)   01 Aqu 55' 38.2"  Dhanishta  3  Mars 
 Rahu (Ra)   14 Ari 16' 08.71" R Bharani  1  Venus 
 Ketu (Ke)   14 Lib 16' 08.71" R Svaati  3  Rahu 
Data provided by mypanchang.com