Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   23 Sco 47' 31.58"  Jyeshtha  3  Mercury 
 Moon (Mo)   20 Lib 54' 54.2"  Vishaakha  1  Jupiter 
 Mars (Ma)   17 Sco 13' 55.18"  Jyeshtha  1  Mercury 
 Mercury (Me)   13 Sag 34' 52.45"  P.shadha  1  Venus 
 Jupiter (Ju)   12 Ari 07' 47.77" R Ashvini  4  Ketu 
 Venus (Ve)   12 Lib 21' 47.17"  Svaati  2  Rahu 
 Saturn (Sa)   07 Aqu 25' 46.71"  Shatabhisha  1  Rahu 
 Rahu (Ra)   27 Pis 49' 55.79" R Revati  4  Mercury 
 Ketu (Ke)   27 Vir 49' 55.79" R Chitra  2  Mars 
Data provided by mypanchang.com